VÝTVARNÁ SÚŤAŽ Liptovská paličkovaná čipka žije!

Súťaž organizuje múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Z informácií o výstave som pre Vás vybrala tieto základné fakty:

Pravidlá súťaže

1. Súťaž prebieha od 25. januára 2024 do 20. marca 2024, s vyhodnotením 24. marca 2024 počas podujatia Veľká noc v meste na Námestí osloboditeľov.

2. Súťažné kategórie:

 I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ
II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ
III. kategória: študenti SŠ
IV. kategória: žiaci ZUŠ
V. kategória: dospelí neprofesionálni výtvarníci

3. V každej súťažnej kategórii porota vyberie poradie prvých troch umiestnení.

4. Jeden autor sa môže do súťaže zapojiť jednou súťažnou prácou.

5. Na zadnú stranu súťažnej práce je potrebné uviesť meno autora, súťažnú kategóriu, ročník a názov školy, ktorú navštevuje.

6. Vyhlasovateľ akceptuje výtvarné techniky kresba a maľba, pričom maximálny formát je A3.

7. Práce si môžete vyzdvihnúť v Múzeu Janka Kráľa po skončení výstavy. Výstava potrvá do 31. augusta 2024.

8. Súťažné práce prosím doručte do pokladne Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov do uzávierky (20. marca 2024).

Propozície a poslanie súťaže

Táto súťaž rada pripomína, že Liptovská paličkovaná čipka  patrí k trvalým hodnotám slovenskej ľudovoumeleckej výroby, ktoré zohrávajú významnú úlohu v  prezentácii nielen liptovského regiónu, ale i celej krajiny.

Ľubovoľnou plošnou výtvarnou technikou (kresba alebo maľba) zobrazte motív zhotovovania paličkovanej čipky, prípadne konkrétne vzory alebo kreslené návrhy na paličkované výrobky.

Inšpirácie nájdete na týchto stránkach na linke TU » Vítaná je tiež inšpirácia folklórnymi motívmi (napríklad ženy v paličkovaných čepcoch pri práci, dievčatá v  krojoch, čipkárky pri paličkovaní… atď.), prípadne vzormi pravej Liptovskej paličkovanej čipky, ktoré si môžete prísť „naštudovať“ do výstavnej siene Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov v  Liptovskom Mikuláši.

Na záver

Pripomínam, že uzávierka súťaže je 20. marca 2024 a inšpiráciu z fotografií Liptovskej čipky môžete čerpať na týchto stránkach. Články a fotografie o Liptovskej čipke nájdete všetky spolu na tejto linke »

Ivana Gemzická
Autorka ebooku "Ako ľahko vytvoriť a úspešne používať Kreatívny diár">> autorka a lektorka projektu "Paličkovanie ON-LINE">> Vďaka mojim skúsenostiam s farbami, kreatívnymi materiálmi a technikami viem inšpirovať ľudí k objaveniu vlastnej tvorivosti, nových foriem hobby a relaxu. Môj príbeh si prečítate tu >>
Komentáre