Liptovská paličkovaná čipka

V septembri 2022 som na podnet Úradu priemyselného vlastníctva SR založila občianske združenie Liptovská čipka a v máji 2023 sme názov Liptovská paličkovaná čipka zaregistrovali ako chránené zemepisné označenie.

Ako vznikla myšlienka získať pre liptovskú paličkovanú čipku ochrannú známku?

V Žiline som kedysi mala predajňu s ľudovo umeleckými výrobkami a vyučovala paličkovanú čipku. Už vtedy som pre časopis Dorka rozkreslila vzor Liptovskej čipky, venovala som sa jej a som chcela občianske združenie, dokonca som vypracovala stanovy. Bolo to pred dvadsiatimi rokmi. Moje trvalé bydlisko bola vtedy Žilina a preto som túto aktivitu zanechala.

Počas covidu ma kontaktovalo Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku a Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici s myšlienkou získať pre ňu ochrannú známku. Vedeli, že sa paličkovanej čipke profesionálne venujem. Zhodnou okolností v tom istom období som náhodou narazila na staré papiere so zapísanými stanovami združenia.

Prečo sme požiadali o zápis chráneného zemepisného označenia

Liptovská paličkovaná čipka je veľkým historickým pokladom a je v nej zapísané rovnako ako vo všetkých úžitkových predmetoch, ktoré sa v minulosti používali množstvo informácií o živote našich prarodičov. Vždy bolo dôležité vedieť, kto sme. Myslím si, že nestačí mať na pamäti iba to, kam sa ponáhľame.


Väčšina ľudí na Liptove pravdepodobne ani nevie, že sme tu vždy mali paličkovanú čipku. Dôvodom, prečo sme o chránené zemepisné označenie pre liptovskú paličkovanú čipku požiadali je upozorniť región na jej existenciu.

Kde sme získali podklady pre spracovanie špecifikácie liptovskej paličkovanej čipky?

Liptovskej čipke sa roky venujem a mám praktické skúsenosti s jej rozkresľovaním aj paličkovaním. Veľkú pomoc a rady mi poskytla osobne aj pani Marta Hauserová a pani etnografka zo SNM Alžbeta Gazdíková v Martina a pani Janka Takáčová z Liptovského Mikuláša.

Občianskeho združenia Pôvabnica Turca vydalo  knihu o liptovskej paličkovanej čipke, ktorá obsahuje predlohy na paličkovanie čipiek a fotografie čipiek upaličkovaných podľa novo nakreslených predlôh. Venovali sa najmä čipke z liptovských Sliačov. Vytvorili ju Marta Hauserová a Mária Čobrdová, syn pani Hauserovej vzory prekreslil. Tým, že knihu s predlohami na paličkovanie liptovských čipiek vydali, výrazne pomohli k zachovaniu liptovskej paličkovanej čipky.

Janka Takáčová, čestná členka OZ Lipovská čipka, poskytla informácie o paličkovanej čipke zo Smrečian.

Čo je náš ďalší cieľ

Teraz je naším ďalším cieľom paličkovanie na Liptove oživovať. To znamená učiť a inšpirovať ľudí k tomu, aby sa paličkovaniu liptovských čipiek venovali.

Budeme sa usilovať aj tvoriť kúsky čipiek na predaj a dávať ich do mestských predajní so suvenírmi, aby bola možnosť získať skutočne originálny kúsok liptovskej paličkovanej čipky s chráneným označením pôvodu. Ale na to, aby takáto činnosť bola pravidelná ešte asi budeme chvíľku dozrievať.

To, že sme získali pre liptovskú paličkovanú čipku chránené označenie pôvodu znamená, že každý kto má na Liptove trvalé bydlisko a paličkuje čipku podľa tradičných vzorov, môže svoj výrobok takto označovať. Aj ak nie je členom OZ Liptovská čipka.

Čím to je, že mnohí Liptáci ani netušia, že vôbec nejakú paličkovanú čipku máme?

Liptovská paličkovaná čipka bola na Liptove veľmi málo zviditeľňovaná. Ženy už čepce roky nenosia. Aj tu platí – „zíde z očí, zíde z mysle“.

Keď som sa začala paličkovanej čipke venovať, dostala sa mi do rúk kniha Slovenská paličkovaná čipka autorky Veroniky Géciovej. V nej sú fotografie čipiek zo všetkých regiónov Slovenska a samozrejme aj z Liptova. Až tu som sa prvý krát vedome stretla s liptovskou paličkovanou čipkou.

U starých rodičov som sa s ňou stretla ešte ako dieťa, ale nevedeli sme ju rozlíšiť – či je háčkováná, paličkovaná alebo šitá. O paličkovaní som v tom čase ešte ani netušila. Podobne je to možno u väčšiny ľudí, ktorí majú doma staré kúsky po starých rodičoch. Sú to veľmi cenné veci. Myslím si, že teraz je ešte doba, keď môžeme pre zachovanie tradícií veľa urobiť – už aj tým, že sa na tie cenné kúsky pozrieme a nevyhodíme ich do koša.

OZ Liptovská čipka

OZ Liptovská čipka má 5 členov. Členkami združenia sú ženy, ktoré ovládajú techniku liptovskej paličkovanej čipky a majú trvalé bydlisko na Liptove – toto je súčasne aj podmienka toho, aby sme mohli registrovať chránené zemepisné označenie liptovská paličkovaná čipka a starať sa oň. Žien paličkujúcich liptovskú čipku na Liptove je oveľa viac.

Som šťastná a vďačná, že sa nám podarilo Liptovskú paličkovanú čipku zviditeľniť aj na Liptove. A všetkým jej fanúšikom na Slovensku aj vo svete želám veľa radosti z jej paličkovania. To, že má zaregistrované chránené zemepisné označenie nič nemení na tom, že je nádherná a každý ju môže pokojne paličkovať naďalej.

Ivana Gemzická
Autorka ebooku "Ako ľahko vytvoriť a úspešne používať Kreatívny diár">> autorka a lektorka projektu "Paličkovanie ON-LINE">> Vďaka mojim skúsenostiam s farbami, kreatívnymi materiálmi a technikami viem inšpirovať ľudí k objaveniu vlastnej tvorivosti, nových foriem hobby a relaxu. Môj príbeh si prečítate tu >>
Komentáre