PREHĽAD ONLINE KURZOV A KLUBOV

Základný online kurz paličkovania

Do kurzu je možné vstúpiť individuálne. Je vhodný na samoštúdium. Naučíte sa v ňom paličkovať doma prostredníctvom videonávodov.

V kurze sa začína od základov a postupne prejdeme témami: pásiková čipka, okrasné väzby, riečička, výplňové väzby, zúbky v čipke.

Tento kurz je vhodný ak začínate alebo sa chcete k paličkovaniu po rokoch vrátiť.

ONLINE KLUB PALIČKOVANIA 2.0

Len pre ABSOLVENTKY
Základného online kurzu paličkovania

Členstvo si môžete objednať na jeden mesiac - to znamená, že do neho máte prístup jeden mesiac(to je 31 dní) od dátumu vstupu.

Na každý kalendárny mesiac je v online klube jeden vzor alebo téma, ktorej sa venujeme. Tému mám pripravenú a súčasne sa jej venujem
a aj paličkujem s Vami.

Celá ponuka

Paličkovanie pre ZAČIATOČNÍKOV

Základný online kurz paličkovania doplnený o súpravu na paličkovanie pre začiatočníkov Vám pomôže začať ihneď:
Základný online kurz paličkovania →

Paličkovanie pre MIERNE POKROČILÝCH

Ak už paličkujete, pozrite sa na aktuálne otvorené online triedy, digitálne vzory a prehľad online kurzov:
Vzory a ihneď prístupné videonávody →

Paličkovanie pre POKROČILÝCH

Náročné vzory a regionálne čipky sú spracované v niekoľkých špeciálnych online kurzoch, ktoré nájdete v samostatnej časti:
Prehľad online kurzov pre pokročilých →

O autorke a o projekte

Paličkovanie je umenie, ktoré prežilo
prechod do 21. storočia.

Z úcty a lásky k nemu o ňom píšem,
učím ho a paličkujem.

Živé kurzy paličkovania vediem od roku 2003,
online kurzom paličkovania sa venujem od roku 2015. Paličkovanie je úžasné.
Môj paličkovací príbeh nájdete TU »

Objavte nové hobby a relax!

Ivanka Gemzická