Prípravka - video 3: Tkáčsky uzol

Tkáčsky uzol

Po natočení paličiek by sa nám niť voľne odtáčala, keby sme ju neupevnili. Potrebujeme ju upevniť tak, aby po zavesení paličky na valci držali a niť sa uvolňovala tak aby sme mohli pracovať bez vyrušovania.

To zabezpečíme uzlom, ktorý vo videu opakovane ukazujem.