VIDEO 2: Natáčanie nití na paličky

Natáčanie nití na paličky

Paličky s niťami si pripravujeme v pároch.

  • Najskôr natočíme niť na jednu paličku
  • potom odmotáme niť, ktorú chceme navinúť na druhú paličku
  • odstrihneme a
  • druhú paličku začneme natáčať od odstrihnutého konca

Niť proti odtáčaniu zabezpečíme tkáčkym uzlom, ktorý si ukážeme v nasledujúcom videu.

Pre ďalšiu prácu budeme potrebovať päť párov rovnakej farby a jeden pár viditeľne inej farby.

Odtáčajú sa Vám pri práci nite a paličky sa Vám uvoľňujú a padajú?

Na videu natáčam paličky smerom od seba. Ak natáčate paličky smerom k sebe je treba aj uzol, ktorý niť upevní proti odtáčaniu urobiť zrkadlovo.