Online kurzy paličkovania pre POKROČILÝCH

Digitálny vzor: Čipka na oplecko

Predlohy a videonávody na paličkovanie

V tomto online kurze je spracovaná rekonštrukcia čipky z oplecka na obrázku. Oplecko pochádza podľa informácií od jeho majiteľky zo Zvolenskej Slatiny- z Podpoľania, čipka je zo Starých Hôr.

V online kurze nájdete predlohu a podrobné videonávody na paličkovanie vzoru.

ONLINE KURZ:
"ČEPIEC z Liptovských Sliačov"

Kurz vám pomôže učiť sa paličkovať liptovskú čipku a upaličkovať si čepiec ako je na obrázku s pomocou videonávodov.

V kurze sa si rozdelíme čepiec na jednotlivé vzory a postupne sa ich naučíme. Na záver si ukážeme, ako začneme paličkovať čepiec.

Špaňodolinské čipky

V kurze paličkujeme nádherné čipky zo Španej Doliny.

S pomocou tohoto kurzu sa naučíte paličkovať niekoľko nádherných vzorov zo Španej Doliny. 

Vhodné pre pokročilých alebo pre absolventov Základného online kurzu paličkovania - podrobnosti na tomto odkaze »

Čipky zo Senohradu

V kurze sa naučíte paličkovať čipky z čepca a zástery zo Senohradu.

Letné kabelky z vlny

V online kurze si upaličkujete štyri druhy 
kabeliek z vlny.

Paličkujeme letné kabelky.