Paličkovanie ON-LINE 

Pred prvým prihlásením
do kurzu si prosím pozrite toto VIDEO

 

INFO K ONLINE KLUBU

Prístup k objednaniu online klubu majú iba absolventky
Základného online kurzu paličkovania a absolventky EXKLUZÍV CLASS.