Pokiaľ máte e-mail v SEZNAM.cz alebo GMAIL.com, nájdete môj email v HROMADNEJ alebo AUTOMATICKEJ  POŠTE.

Ďakujem, že ste sa prihlásili
do Vianočného kurzu zdarma

Prístupové údaje do kurzu Vám prídu 15.11.2021 ráno do 9.00 hodiny.
Dovtedy budeme v e-mailovom kontakte.

Teším sa na Vás

Ivana Gemzická

P.S. Prihláste sa aj do facebookovej skupiny Vianočný kurz paličkovania - nájdete ju na tejto linke