Pokiaľ máte e-mail v SEZNAM.cz alebo GMAIL.com, nájdete môj email v HROMADNEJ alebo AUTOMATICKEJ  POŠTE.

Ďakujem, že ste prihlásili
svoje dieťa na 
Denný letný tábor PALIČKOVANIE.

Za chvíľu príde do Vašej schránky e-mail
so zálohovou faktúrou.
V prípade, že ste platili kartou Vám príde
aj doklad o úhrade

Zrealizovaním úhrady je Vaše miesto rezervované.

Ivanka Gemzická