Program EXKLUZÍV CLASS “Hodnota a cena čipky, symbolika Slovanov”

  • /
  • E-shop
  • /
  • Program EXKLUZÍV CLASS “Hodnota a cena čipky, symbolika Slovanov”

Tento program je iba pre absolvenky Základného online kurzu paličkovania "Od plátenka po zúbky v čipky". Je to uzatvorený 3-mesačný program EXKLUZÍV CLASS z mesiacov september, október a november 2020. Venovali sme sa v ňom veľmi podrobne hodnote a cene čipky. V časti Návrat ku koreňom sme sa venovali rozpoznávaniu a čítaniu symbombolov v čipkách a krojoch. Súčasťou EXKLUZÍV CLASS sú nové, náročnejšie predlohy na paličkovanie podľa jednotlivých tém základného online kurzu.

55 €
  • Program  EXKLUZÍV CLASS:

    Hodnota a cena čipky + symbolika Slovanov