ŤAHÁK: 3 tipy
ako začať paličkovať

Váš pohodový sprievodca
začiatkom paličkovania je pripravený 🌺

Získajte sprievodcu, ktorý Vás prevedie cez začiatok paličkovania a upaličkujte si s jeho pomocou svoju prvú čipku.